Sasuke(sabes k) Naruto(naruto) Sakura(se cura)

Contacto